Secció Irregular, Mercat de les Flors, Perderse por el camino, Acción, abril 2014